Turistická oblast VRCHA a okolí

Patroni svazků Vršáček a Bělinka

Kdo jsou a jak vznikli Bělinka a Vršáček?

Patroni svazkù - Vršáèek a Bìlinka

Dobrovolný svazek obcí Vrcha a svazek obcí Dolní Bělá společně se společností Dabona s.r.o. vyhlásily v roce 2005 soutěž pro děti z mateřských a základních škol. Cílem bylo za pomocí tužek, pastelek, modelíny, papíru, textilu nebo jiné naprosto volné techniky vytvořit patrona nebo patrony uvedených svazků.

Výsledkem jejich práce bylo na 180 prací, z nichž porota 5. května 2005 nejprve vybrala deset prací do finále. Jako nejvhodnější a nejšikovnější byly vybrány dvě figurky – malovaná Bělinka dětí ze ZŠ Černíkovice a figurka Vršáčka ze ZŠ Bolehošť.

Oba patroni prošli technickou úpravou, konečnou grafickou podobu jim dal EPEX s.r.o. Náchod (2005). Jednotlivě či v páru se objevují na všech písemných či dalších materiálech Svazku obcí Dolní Bělá a Dobrovolného svazku obcí Vrchy.

Vyhlášení vítězů proběhlo 28. května 2005 ve Voděradech u příležitosti 650 let obce.