Turistická oblast VRCHA a okolí

Úřední deska

Dso Vrchy Svazek obcí Dolní Bělá


Dokument Datum uveřejnění Datum sejmutí
9_2023 Rozpočtové opatření č. 1/2023 14.12.2023 -
8_2023 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech 14.12.2023 -
7_2023 Schválený rozpočet DSO Vrchy na rok 2024 14.12.2023 -
6_2023 Pozvánka na jednání DSO Vrchy dne 14.12.2023 4.12.2023 14.12.2023
5_2023 Návrh rozpočtu DSO Vrchy na rok 2024 22.11.2023 -
4_2023 Schválený Závěrečný účet DSO Vrchy za rok 2022 15.06.2023 -
3_2023 Oznámení DSO Vrchy o povinně zveřejňovaných dokumentech 15.06.2023 -
2_2023 Pozvánka na jednání DSO Vrchy 15.6.2023 6.6.2023 15.6.2023
1 Návrh Závěrečného účtu DSO Vrchy za rok 2022
2 Záznam o projednání
3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
4 Inventarizační zpráva za rok 2022
5 Výkaz zisku a ztráty
6 Rozvaha
7 Příloha
8 Přehled úvěrů
9 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
29.05.2023 -
15_2022 Oznámení DSO Vrchy o povinně zveřejňovaných dokumentech 15.12.2022 -
14_2022 Schválený rozpočet DSO Vrchy na rok 2023 15.12.2022 -
13_2022 Pozvánka na jednání DSO Vrchy 15.12.2022 5.12.2022 15.12.2022
12_2022 Návrh rozpočtu DSO Vrchy na rok 2023 21.11.2022 -
11_2022 Oznámení DSO Vrchy o povinně zveřejňovaných dokumentech 18.11.2022 -
10_2022 Rozpočtové opatření č. 1/2022 18.11.2022 -
9_2022 Pozvánka na jednání DSO Vrchy 25.10.2022 14.10.2022 25.10.2022
8_2022 Schválený Závěrečný účet DSO Vrchy za rok 2021 21.6.2022 -
7_2022 Oznámení DSO Vrchy o povinně zveřejňovaných dokumentech 21.6.2022 -
6_2022 Pozvánka na jednání DSO Vrchy 21.6.2022 10.6.2022 21.6.2022
5_2022 Návrh Závěrečného účtu DSO Vrchy za rok 2021 1.6.2022 -
4_2022 Schválený rozpočet DSO Vrchy na rok 2022 22.3.2022 -
3_2022 Oznámení DSO Vrchy o povinně zveřejňovaných dokumentech 22.3.2022 -
2_2022 Pozvánka na jednání DSO Vrchy 22.3.2022 10.3.2022 22.3.2022
1_2022 Návrh rozpočtu DSO Vrchy na rok 2022 1.3.2022 -
14_2021 Oznámení DSO Vrchy o povinně zveřejňovaných dokumentech 20.12.2021 -
13_2021 Rozpočtové opatření č. 1/2021 20.12.2021 -
12_2021 Oznámení DSO Vrchy o povinně zveřejňovaných dokumentech 26.11.2021 -
11_2021 Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022 26.11.2021 -
10_2021 Pozvánka na jednání DSO Vrchy 25.11.2021 15. 11. 2021 25. 11. 2021
9_2021 Oznámení DSO Vrchy o povinně zveřejňovaných dokumentech 24. 6. 2021 -
8_2021 Schválený Závěrečný účet DSO Vrchy za rok 2020 24. 6. 2021 -
7_2021 Pozvánka na jednání DSO Vrchy 24.6.2021 11. 6. 2021 24. 6. 2021
1. ÚD Návrh_Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Vrchy za rok 2020
2. DSO Vrchy k 31.12.2020_FIN212M0000010344
3. DSO Vrchy k 31.12.2020_ROZVAHA0000010345
4. DSO Vrchy k 31.12.2020_VYSLEDOVKA0000010346
5. DSO Vrchy k 31.12.2020_PRILOHA0000010347
6. zpráva audit DSO r. 2020
7. fin. vypořádání DSO r. 2020
8. inventarizační zpráva DSO r. 2020
9. výpis DSO k 31.12.2020
10. pokladna DSO k 31.12.2020
26. 5. 2021 24. 6. 2021
5_2021 Oznámení DSO Vrchy o povinně zveřejňovaných dokumentech 6. 4. 2021 -
5_2021 Oznámení DSO Vrchy o povinně zveřejňovaných dokumentech 6. 4. 2021 -
4_2021 Schválený rozpočet DSO Vrchy na rok 2021 6. 4. 2021 -
3_2021 Pozvánka na jednání DSO Vrchy 25.3.2021 12.3.2021 25.3.2021
2_2021 Návrh rozpočtu DSO Vrchy na rok 2021 1. 3. 2021 -
1_2021 Pozvánka na jednání DSO Vrchy 21.1.2021 12. 1. 2021 21. 1. 2021
Oznámení DSO Vrchy o povinně zveřejňovaných dokumentech 22. 12. 2020 25.3.2021
15_2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020 22. 12. 2020 25.3.2021
14_2020 Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021 22. 12. 2020 25. 3. 2021
13_2020 Střednědobý výhled rozpočtu DSO Vrchy r. 2022 – r. 2025 22. 12. 2020 -
11_2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Vrchy na r. 2022 – r. 2025 18.11.2020 11.12.2020